Zawód – adwokat

NIK skontrolowała orliki. Mamy raport

&lt![CDATA[

Minister sportu zaś bezrefleksyjnie przyjmował sprawozdania, choć doskonale wiedział o nieprawidłowościach. To kluczowe wnioski płynące ze sprawdzenia wykonanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, do którego dotarł DGP.

– Brak kontroli może doprowadzić do tragedii – urwie się kosz lub przewróci bramka na dziecko, czyniąc je kaleką do końca życia. Tam, gdzie orliki podlegają ośrodkom sportu i rekreacji sprawdzanie stanu technicznego boisk powinno wręcz odbywać się na bieżąco, a nie raz w roku. Dane z opracowania NIK są szokujące – komentuje Tomasz Półgrabski, wiceminister sportu w latach 2007-2014, odpowiedzialny za program budowy boisk.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes