Zawód – adwokat

Niezawodowy rodzic zastępczy ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Zróżnicowanie sytuacji rodzin zastępczych spokrewnionych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz rodzin zastępczych niezawodowych stanowi przejaw nieuzasadnionej dyskryminacji tych ostatnich.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes