Zawód – adwokat

Niesłyszący może być kierowcą

&lt![CDATA[

Resort skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Musi być ono wydane ze względu na konieczność dostosowania przepisów do ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1098), zgodnie z którą osoby niesłyszące mogą prowadzić samochody.

Projekt dotyczy także innych aspektów związanych z badaniami kierowców. Jeden z nowych przepisów odnosi się do ich powtarzania. Wskazano w nim 30-dniowy termin, w jakim należy przeprowadzić ponowne badanie – w przypadku takiego wniosku. Po nim orzeczenie wydane przez uprawnionego lekarza staje się ostateczne. Zmiana ma położyć kres umyślnemu niestawianiu się na badania lekarskie przede wszystkim przez osoby, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes