Zawód – adwokat

Niepełnosprawne dziecko uprzywilejowane przy rekrutacji

O przyjęciu do przedszkola dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność nie decyduje miejsce zamieszkania. To zalecenia co do realizacji jego potrzeb edukacyjnych powinny być kluczowym kryterium – orzekł NSA.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes