Zawód – adwokat

Nie zastosujesz się do RODO, czekają cię kary. Wysokie

Rozporządzenie RODO, a raczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/, bo
taka jest oficjalna nazwa aktu prawnego, niesie za sobą wiele zmian dla
podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych. Jest to największa zmiana ustawodawcza w zakresie danych osobowych w ustawodawstwie krajowym od 21 lat.

Nadchodząca rewolucja w ochronie danych osobowych osób fizycznych nastąpi także w zakresie sankcji za nieprzestrzeganie ustawy.

Czy za wyrzucenie do śmietnika w firmie lub poza nią, notatek zawierających dane osób fizycznych, albo za utracenie bazy danych kontrahentów, które mogą zostać ujawnione innym osobom firma może podlegać ochronie rozporządzenia RODO?

Czy monitoring wizyjny, gromadzący dane osobowe w postaci wizerunków osób, ich zachowania czy numery rejestracyjne pojazdów powinien być w szczególny sposób nadzorowany?


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes