Zawód – adwokat

Nie będzie wyższych opłat za aplikacje prawnicze

&lt![CDATA[

„Z inicjatywy wiceministra Sebastiana Kalety (…) podjąłem decyzję o tym, aby nie podwyższać opłat za aplikacje, które niejako automatycznie uległyby podwyższeniu, gdyż rozporządzenie, które reguluje kwestie opłat za aplikacje m.in. radcowską, adwokacką, notarialną, ma swój związek z wysokością płacy minimalnej, jest ściśle powiązane” – wyjaśnił Ziobro.

Jak mówił Ziobro, „wzrost więc płacy minimalnej powoduje automatycznie wzrost opłat za aplikacje prawnicze”. „Oceniłem, po rozmowie z panem wiceministrem Sebastianem Kaletą, że nie znajduje podstaw sytuacja, w której te opłaty by wzrastały” – podkreślił. „Uważamy, że dzisiejszy poziom opłat w pełni pokrywa koszty związane z wykonywaniem zawodu prawniczego i edukacji młodych prawników i nie ma potrzeby, by instytucje szkolące przyszłych adwokatów, radców prawnych, miały zarabiać na tym procesie” – dodał.

„Uważamy, że państwo powinno brać pod uwagę sytuacje młodych prawników, którzy kończą studia i często są w niełatwej sytuacji finansowej” – powiedział Ziobro. Dodał, że „nierzadko są to osoby, które nie mają bardzo bogatych rodziców i możliwości utrzymania się na rynku”. „Zwłaszcza, jak działają w obszarze miast, z których nie pochodzą, gdzie nie mają stałego miejsca zamieszkania” – wskazywał.

„Zdobywanie pierwszych szlifów na aplikacji łączy się koniecznością pokrywania kosztów swojej działalności, nie tylko życia, ale też de facto często opłacają szereg działań, które są immanentnie związane z koniecznością podnoszenia kwalifikacji i zdobywania praktycznych umiejętności, pozwalających im w przyszłości nabyć profesjonalne umiejętności do wykonywania swojego zawodu” – powiedział. „Dlatego też obciążanie ich dodatkowymi kosztami nie jest w naszym przekonaniu uzasadnione” – wskazał minister sprawiedliwości.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes