Zawód – adwokat

Nadpłata podatku zaliczona na poczet niezapłaconego mandatu. Zmiany od 2022 r.

29 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela zawiera m.in. zmiany przepisów podatkowych, które mają ułatwić egzekucję nieuiszczonych grzywien, takich jak mandaty za wykroczenia drogowe.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes