Zawód – adwokat

MRiT: Nieobecności w ewidencji czasu pracy dzielimy na dwie kategorie

Uwzględniony w niej wymiar absencji pracownika może być określany w godzinach lub dniach. A jej uproszczona wersja nie musi zawierać informacji o godzinach nocnych i pracy na dyżurze. Tak uznał resort w stanowisku wydanym dla DGP.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes