Zawód – adwokat

Ministerstwo Sprawiedliwości zbadało efektywność sądów powszechnych. Prezesi najsłabszych zostali zwolnieni

Jak podało ministerstwo „dokonano szczegółowej analizy ewidencji
spraw i podstawowych wskaźników” w sądach w pierwszym półroczu tego
roku. „Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania
wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w
Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest
załatwianych i wciąż rosną tam zaległości” – zaznaczył resort.

Dlatego, aby „poprawić efektywność” tego sądu na stanowisko jego
prezesa został powołany sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został
odwołany sędzia Przemysław Banasik.

Ponadto „w celu poprawienia wyników” Sądu Okręgowego w Suwałkach na
stanowisko jego prezesa powołano sędziego Jacka Sowula, zaś sędzia
Danuta Poniatowska została odwołana z funkcji prezesa SO w Suwałkach.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku – jak dodano – została
sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, odwołany został z tej funkcji
Przemysław Wasilewski.

MS poinformowało też o nowych prezesach sądów rejonowych w Białymstoku, Augustowie i Sopocie.

Ponadto – jak podało we wtorek MS – z powodu „przewinienia
służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek
Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej
ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17
października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji”.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes