Zawód – adwokat

Ministerstwo Sprawiedliwości podało termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego

&lt![CDATA[

Jak dodano w komunikacie, nowy termin egzaminów minister sprawiedliwości wyznaczył po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

„Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego” – poinformował resort sprawiedliwości.

Jak sprecyzowało MS, dotyczy to „zwłaszcza powierzchni sal, uzależnionej od liczby zdających, przy zachowaniu co najmniej dwóch metrów odstępu między uczestnikami egzaminu, a także zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa”.

„Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów nastąpiło po uzyskaniu przez ministra sprawiedliwości rekomendacji GIS oraz wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja br. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” – zaznaczył resort. Na tej podstawie spod obowiązujących zakazów i ograniczeń wyłączono m.in. organizację i przeprowadzanie egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

Egzaminy zostaną przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane jeszcze do planowanych egzaminów marcowych przez ministra sprawiedliwości i wskazane w ogłoszeniach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej 4 grudnia ub.r.

Pierwotne terminy egzaminów wyznaczono zwyczajowo na 24-27 marca, jednak przypadły one na początek epidemii koronawirusa w Polsce. „W trosce o bezpieczeństwo publiczne i zdrowie ponad 3 tys. 600 zdających egzaminy, członków komisji, osób wsparcia administracyjnego i technicznego oraz ich rodzin, minister sprawiedliwości zarządził przesunięcie terminu tych egzaminów. Decyzję tę poprzedziło uzyskanie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego” – informowano wówczas.

O planach wyznaczenia nowych terminów tych egzaminów w końcu czerwca przedstawiciele MS mówili już od około miesiąca. „W ostatnich tygodniach jedną z ważnych rzeczy, która dotyka tysięcy młodych prawników jest fakt, że w związku z koronawirusem przesunięte zostały terminy zwyczajowo organizowanych na koniec marca egzaminów zawodowych. To jest bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, doświadczenie zawodowe osób po aplikacji” – wskazywał na początku maja wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodawał wówczas, że „aktualnie zagrożenie epidemiczne i formy oraz możliwości przeprowadzenia takiego egzaminu wskazują, że być może uda się je przeprowadzić na koniec czerwca”.

Ministerstwo przypomniało także, że po odwołaniu egzaminów marcowych wprowadzone zostały w ramach tzw. tarczy antykryzysowych przepisy korzystne dla osób, które przystąpią do dodatkowych egzaminów. Przyznane zostało im prawo do dodatkowego 7–dniowego bezpłatnego urlopu oraz prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes