Zawód – adwokat

Mediacje dla drobnych przedsiębiorców w związku z koronawirusem

&lt![CDATA[

„Założeniem akcji jest przeprowadzenie – w okresie od 1 kwietnia do 5 maja br. – bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, czyli zdalnie” – przekazała KIRP na swojej stronie internetowej.

Jak dodano w komunikacie na stronie KIRP, z inicjatywą akcji „Mediuj, nie pozywaj!” wystąpiła Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych „wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro- i mali przedsiębiorcy”.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy „w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji”.

Akcja jest skierowana – jak sprecyzowano – do mikroprzedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, albo sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Kolejną grupą, do której adresowana jest inicjatywa radców, są mali przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10 mln euro.

„Mediacje prowadzić będą mediatorzy spośród radców prawnych, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w: Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze” – poinformowano.

KIRP dodała, że w sprawach przeprowadzenia objętych akcją mediacji umownych należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których lista i dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes