Zawód – adwokat

Manowska do senatorów: Każda próba ograniczenia niezależności SN spotka się z moim sprzeciwem

&lt![CDATA[

Grupa kilkunastu senatorów, m.in. z KO – w tym marszałek Senatu Tomasz Grodzki – w liście do prezes Manowskiej w zeszłym tygodniu m.in. wyraziła „zaniepokojenie sytuacją wynikającą z ujawnionej w ostatnich miesiącach aktywności sędziów Izby Dyscyplinarnej w sprawach wielu sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów” i poczyniła zarzut „braku poszanowania prawa europejskiego oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

List miał związek m.in. z orzeczeniem Izby Dyscyplinarnej SN z końca września br., w którym trzyosobowy skład tej izby pozostawił bez rozpoznania wniosek prokuratora z Ostrowca Świętokrzyskiego o wznowienie postępowania w jego sprawie immunitetowej. Prokurator domagał się wznowienia postępowania powołując się na wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r.

Izba Dyscyplinarna wskazała wtedy w uzasadnieniu orzeczenia, że wyrok TSUE z 19 listopada ub.r. „nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego”, ponieważ – zdaniem tej izby – składy orzekające we wszystkich sprawach toczących się przed Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, w których zadano pytania do TSUE, były sprzeczne z prawem.

„Nie godzimy się na wyrażane w orzeczeniach Izby Dyscyplinarnej stwierdzenia o nieważności wyroku TSUE z 19 listopada ub.r.” – napisali senatorowie w swym liście.

W odpowiedzi zamieszczonej we wtorek na stronie SN prezes Manowska zaznaczyła, iż w uzasadnieniu postanowienia Izby Dyscyplinarnej nie dostrzega „kwestionowania czy to faktu obowiązywania prawa europejskiego, czy też jego wykładni dokonywanej w wyrokach TSUE”. „Poruszone w tym uzasadnieniu kwestie poboczne, związane z prawidłowością procedowania w innych sprawach, które toczyły się przed SN, nie były przedmiotem rozpoznania w tym postępowaniu i nie miały wpływu na rozstrzygnięcie” – dodała.

I prezes SN dodała ponadto, że nie ma żadnych przeszkód, by Izba Dyscyplinarna orzekała w sprawach immunitetowych, które nie są postępowaniami dyscyplinarnymi.

„Rozumiem, że działalność polityczna jest nacechowana silnymi emocjami, które odnajduję również w treści otrzymanego listu, nie powinny one jednak przesłaniać rozsądnej i merytorycznej oceny sytuacji” – napisała prezes Manowska do senatorów.

Jak oceniła, wyrażone przez senatorów niezadowolenie z faktu wydania przez Izbę Dyscyplinarną orzeczenia „zdecydowanie wykracza poza zwykłą krytykę sądowego rozstrzygnięcia” i może być postrzegane „jako bezprecedensowa próba wywarcia przez przedstawicieli władzy ustawodawczej wpływu na niezależność Sądu Najwyższego i niezawisłość sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej”.

„Zapewniam, że tak długo, jak będę pełnić funkcję I prezesa SN, każda próba ograniczania niezależności Sądu Najwyższego i niezawisłości jego sędziów, bez względu na racje lub opcje polityczne, spotka się z moim stanowczym sprzeciwem” – podkreśliła prezes Manowska.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes