Zawód – adwokat

Małgorzata Manowska pierwszą prezes Sądu Najwyższego? Jest poważną kandydatką

&lt![CDATA[

– Pani dyrektor Manowska to wybitna prawniczka, sędzia z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, autorka cenionych publikacji. Ma też zmysł organizacyjny – zachwala ją jeden z dobrze zorientowanych posłów PiS.

Małgorzata Manowska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W 2007 r. była wiceministrem sprawiedliwości. Obecnie kieruje pracami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Profesor Manowska przebywa obecnie na urlopie. Nie chciała z nami na temat swojej ewentualnej kandydatury rozmawiać. Najpierw – aby w ogóle być oficjalnie rozważana – musi zgłosić swą kandydaturę do Sądu Najwyższego.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes