Zawód – adwokat

Licencja wieczysta – prawny Kot Schrodingera

W wielu stosunkach gospodarczych dochodzi do udzielenia licencji do praw autorskich lub pokrewnych. Zdarza się, że są to umowy terminowe, które wygasają po określonym czasie, jednak w większości przypadków są to umowy na powyżej pięć lat lub bezterminowe. W takiej sytuacji umowa trwa aż do momentu jej rozwiązania. Choć, co do zasady, każdy bezterminowy stosunek prawny można wypowiedzieć, to nie zawsze jest to wolą stron w momencie zawarcia umowy.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes