Zawód – adwokat

KRS: Używanie niektórych symboli i grafik przez sędziego podważa jego bezstronność

&lt![CDATA[

Rada w opublikowanej w czwartek na stronie KRS uchwale dokonała wykładni zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych.

Zgodnie z uchwałą Rady, „zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes