Zawód – adwokat

Koszty sądowe. Darmowa obrona dobrego imienia Polski

&lt![CDATA[

Na mocy tej samej nowelizacji kombatanci, ofiary represji wojennych oraz z czasów PRL, a także ich potomkowie nie muszą wnosić opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy „patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem”. Z ponoszenia tych kosztów zwolnione są również podmioty, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami i totalitaryzmem.

Co więcej, zgodnie z art. 95 ust. 1c nie pobiera się opłat od pozwu o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji. 

Etap legislacyjny

Ustawa weszła w życie

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes