Zawód – adwokat

Kolejna byskawiczna zmiana. Już w czwartek Sejm zajmie się projektem zmian w procedurze wyboru I prezesa SN

&lt![CDATA[

Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę.

Projekt zmian m.in. w Prawie o prokuraturze, w ustawie o Sądzie
Najwyższym oraz w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa wnieśli posłowie
PiS; propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk
sędziowskich w SN i procedury wyboru I prezesa SN.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu „zasadniczym celem zmian w
ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest
doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w
sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym
sędziego SN”. Jak zaznaczono, w proponowanych zmianach chodzi m.in. o
wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań
nominacyjnych do SN.

W związku z tym w projekcie zaproponowano m.in., aby Zgromadzenie
Ogólne Sędziów SN wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I
prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a
nie – tak jak obecnie – dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie
stanowiska.

Zaproponowano też, aby odwołanie od uchwały KRS obejmującej
rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu
sędziego nie wyłączało uprawomocnienia się jej w zakresie, w jakim
rozstrzyga o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu
sędziego SN.

Jedynie w przypadku uznania odwołania i uchylenia przez Naczelny Sąd
Administracyjny uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie
konkretnej osoby do pełnienia urzędu sędziego SN przepis ma dać
kandydatowi „możliwość uwzględnienia jego wniosku w najbliższym,
niezakończonym postępowaniu nominacyjnym”. „NSA rozpoznaje odwołanie i
wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia przekazania temu sądowi
odwołania” – przewiduje projekt.

W piątek marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że projekt
posłów PiS jest potrzebny, bo nie może dochodzić do paraliżu SN i do
sytuacji, w której nie ma I prezesa SN. Jak dodał „trzeba czym prędzej
to uchwalić”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes