Zawód – adwokat

Kodeks pracy 2021: Odprawa emerytalna lub rentowa

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi 1-miesięczną odprawę w związku z jego przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes