Zawód – adwokat

Kiedy opór społeczny ma sens – samorząd województwa po stronie mieszkańców

Zaangażowanie samorządu województwa lubuskiego pomogło w wypracowaniu porozumienia między mieszkańcami a koncernem obwinianym o zanieczyszczanie środowiska. Na jego mocy mieszkańcy wkrótce mają mieć dostęp online do monitorowanych na bieżąco wskaźników emisji pochodzących ze spalania w zakładzie Swiss Krono sp. z o.o. w Żarach. Dzięki radzie społecznej ds. oceny stanu środowiska powołanej przez zarząd województwa udało się także wymóc na firmie zmianę w procesie spalania pyłu pochodzącego z produkcji.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes