Zawód – adwokat

KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektyw dotyczących praw autorskich i internetowych programów rtv

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o informację, o w jaki sposób przepisy zawarte w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywie 2019/790/UE) oraz dyrektywie o internetowych programach telewizyjnych i radiowych (dyrektywie 2019/789/UE) są wdrażane do ich prawa krajowego. Ze względu na fakt, iż nie otrzymała satysfakcjonujących ją informacji, podjęła decyzję o wezwaniu do usunięcia uchybienia, poinformowała Komisja.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes