Zawód – adwokat

KE pozwała Polskę i Czechy do TSUE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

&lt![CDATA[

Komisja uważa, że przepisy krajowe obu państw naruszają prawodawstwo UE, m.in. regulacje dotyczące tymczasowego świadczenia usług i szczególnych wymogów w odniesieniu do niektórych zawodów związanych z opieką zdrowotną (Czechy i Polska) czy dotyczące specjalistów (Czechy).

W przepisach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych UE wprowadziła nowy system uznawania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w całej UE. Założeniem jest automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co ułatwia specjalistom świadczenie usług w całej Europie, a równocześnie gwarantuje wysoki poziom ochrony konsumentów.

Dyrektywa unijna dotyczy tzw. zawodów regulowanych, takich jak pielęgniarki, lekarze, farmaceuci i architekci. Wyjątkiem są zawody regulowane szczegółowymi dyrektywami UE, np. audytorzy, pośrednicy ubezpieczeniowi, kontrolerzy ruchu lotniczego, prawnicy i przedstawiciele handlowi. W dyrektywie określono również zasady dotyczące mobilności tymczasowej, otwierania działalności w innym kraju UE, różnych systemów uznawania kwalifikacji oraz kontroli znajomości języków i tytułów zawodowych.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes