Zawód – adwokat

Jest postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który miał podważać status sędziego sądu okręgowego

&lt![CDATA[

„To wyjątkowo groźne przewinienie dyscyplinarne, gdyż systemowo może prowadzić do destabilizacji systemu prawnego” – napisał na Twitterze zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik. Zapowiedział też złożenie wniosku o zawieszenie szczecińskiego sędziego.

Według Radzika sędzia rozpatrując odwołanie od wyroku sądu niższej instancji przekroczył uprawnienia podejmując działania kwestionujące umocowanie sędziego sprawozdawcy w rozpoznawanej sprawie. Jak wskazano w komunikacie, obwiniony sędzia wystąpił o dokumenty dotyczące powołania sędziego sądu okręgowego, co – zdaniem rzecznika dyscyplinarnego – było bezprawną ingerencją w sposób powoływania sędziów do składów orzekających.

O opinii rzecznika dyscyplinarnego czynności podjęte przez szczecińskiego sędziego mogły doprowadzić do naruszenia przepisów: Prawa o ustroju sądów powszechnych i konstytucji oraz stanowiły działanie na szkodę interesu publicznego.

Radzik zapowiedział też, że zwróci się do Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes