Zawód – adwokat

Jest decyzja KRS ws. powołania asesorów

„Ponowne omówienie kandydatury każdego asesora i głosowanie
rozpocznie się 17 listopada. Nazwiska asesorów, których kandydatury
zostały ponownie rozpatrzone przez KRS, zostaną jutro podane do
publicznej wiadomości” – zaznaczył sędzia Żurek. „Zaczynamy jutro od
godz. 8” – powiedział PAP rzecznik KRS.

Jak dodał, Rada w czwartek w tajnym głosowaniu zdecydowała o
zastosowaniu wobec asesorów przepisu z ustawy o KRS mówiącego, że „w
przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we
wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego,
Rada może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie
rozpatrzyć sprawę”.

Wyjaśnił, że wobec 255 asesorów zastosowanie tego przepisu jest
„związane z faktem przedstawienia przez asesorów dokumentów, które
powinny być podstawą podjęcia decyzji o mianowaniu na stanowisko asesora
przez ministra sprawiedliwości”. „Dzięki temu istnieje możliwość oceny
kandydatur zgodnie z kryteriami ustawowymi” – wskazał.

Sędzia Żurek dodał, że w odniesieniu do pozostałych 10 asesorów, to
część z nich nie złożyła uzupełnienia dokumentów, wobec części pojawiły
się zaś rozbieżności interpretacyjne dotyczące kwestii odbycia przez
nich aplikacji sędziowskiej.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak powiedział w czwartek
PAP, iż cieszy się, że „nadeszła chwila refleksji i wracamy do
normalności, czyli do wykonywania obowiązków przez KRS, a nie szukania
pretekstów, jakby tu urządzić polityczną demonstrację”.

W końcu października KRS postanowiła nie powoływać 265 asesorów,
którzy we wrześniu br. odebrali akty mianowania od ministra
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. KRS skorzystała z prawa do wyrażenia
sprzeciwu co do powierzenia im obowiązków sędziego. Uzasadniła swą
decyzję brakami formalnymi – m.in. brakiem zaświadczeń lekarskich i
psychologicznych.

Minister Ziobro uznał, iż KRS pokazała, że „jest ciałem
niereformowalnym”. Zarzuty KRS są kuriozalne, bezpodstawne i
niesprawiedliwe – oceniała dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury Małgorzata Manowska. Decyzja KRS jest najbardziej krzywdząca
dla kandydatów na asesorów – mówił natomiast rzecznik prezydenta
Krzysztof Łapiński.

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie przewodniczącego KRS z
przedstawicielami asesorów, stowarzyszeń sędziowskich Iustitia i Themis
oraz przedstawicielem prezydenta Wiesławem Johannem. Przewodniczący KRS
Dariusz Zawistowski zapowiedział wtedy zbadanie przez Radę, czy może
ponownie z urzędu ocenić kandydatów na asesorów, jeśli złożą oni
dodatkowe brakujące dokumenty.

Przedstawicielka asesorów Ewa Breś uznała wówczas propozycję KRS za
„godną rozważenia”. „Została nam zaproponowane możliwość ponownego
rozpatrzenia przez Radę naszych spraw z urzędu” – mówiła.

Zawistowski zaznaczał, że każdy z asesorów podejmie decyzję, czy np.
uważa, że zasadnym jest uzupełnienie tych braków wskazanych przez KRS.
Takie uzupełnienie dokumentów będzie czymś w rodzaju sygnału dla KRS, że
jest nowa okoliczność w sprawie – wskazywał. „Problem prawny, przed
którym stanie KRS sprowadza się do tego, czy taka nowa okoliczność jest
tożsama z zapisem prawnym pozwalającym na ponowne zajęcie się sprawą” –
podkreślał szef KRS.

Niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował do
przewodniczącego Rady pismo, w którym podkreślił, iż należy zapewnić
skuteczną ochronę praw asesorów sądowych w postępowaniu przed KRS.

Asesorów nie było w polskich sądach od wiosny 2009 r. Było to efektem
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., gdy uchylono ówczesne
przepisy o asesorach, stwierdzając ich niezgodność z konstytucją. Jednak
– jak później zaczęto wskazywać, opierając się na kilkuletnich
doświadczeniach – okazało się, że asesura jest najlepszym sposobem
weryfikacji, czy kandydat na sędziego sprawdza się w tej roli. W związku
z tym w 2016 r. przywrócono instytucję asesora sądowego, zaś po
nowelizacjach rozstrzygnięto, iż powrót asesorów do sądów nastąpi
jesienią tego roku.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes