Zawód – adwokat

Jeśli NFZ chce składkę zdrowotną, musi udowodnić, że dzieło jest usługą

Sprawa o ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma charakter publicznoprawny, sąd administracyjny nie może więc w jej toku badać okoliczności stricte cywilistycznych – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes