Zawód – adwokat

Jedno miejsce pracy dla większej liczby pracowników, czyli job sharing w praktyce

W dobie przemian ekonomicznych i gospodarczych wywołanych pandemią popularność zyskują nowe rozwiązania w obszarze prawa pracy umożliwiające pracodawcom elastyczne organizowanie pracy. Okoliczności zmuszają firmy do ponownego rozważenia swojego podejścia w zakresie tradycyjnych sposobów zatrudnienia. Obserwujemy przy tym znacznie większą skłonność do wprowadzania nietypowych rozwiązań – i to po stronie nie tylko przedsiębiorców, lecz także państw, które próbują przeciwdziałać kryzysowi pojawiającemu się na rynku pracy. Jednym z takich rozwiązań jest job sharing określany w polskiej literaturze zamiennie „dzieleniem pracy”, „dzieleniem stanowiska pracy”, „podziałem miejsca pracy”, „systemem pracy dzielonej” lub „pracą dla dwojga”.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes