Zawód – adwokat

Jakie decyzje co do majątku dziecka wymagają zgody sądu?

&lt![CDATA[

Czym jest zatem zwykły zarząd majątkiem dziecka? Są to wszelkie bieżące czynności, które służą utrzymaniu majątku dziecka w stanie niepogorszonym. W orzecznictwie sądów pzy ocenie czy dana czynność przekracza zwykły zarząd majątkiem brane są pod uwagę takie czynniki jak: ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutki w sferze majątku
małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte
dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych.

Jak stanowi art. 102 kodeksu w umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte  zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes