Zawód – adwokat

Jak wielu sędziów zetknęło się z naciskami politycznymi? [RAPORT]

&lt![CDATA[

„Iustitia” badanie w postaci dobrowolnej i anonimowej ankiety przeprowadzonej on-line na 330 sędziach z całego kraju przeprowadziła między 12 a 20 lipca. Ankietę otrzymali też wszyscy sędziowie zrzeszeni w „Iustitii”, którzy podali swój e-mail.

Z badań wynika, że 84 proc. badanych nie zetknęło się osobiście w swoim sądzie z naciskami o charakterze politycznym, a 67 proc. nie słyszało o takich naciskach w swoim sądzie. O bezpośrednich naciskach napisało 15 proc. sędziów, którzy odpowiedzieli na ankiety, a o tym, że słyszeli o takich – 29 proc. 63 proc. podało, że w ostatnim roku zmienił się prezes ich sądu. Według 45 proc. nowy prezes cieszy się zaufaniem mniejszym od poprzedniego prezesa, 35 proc. – takim samym jak poprzednik, a 12 proc. – większym. 8 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Sędziowie zapytani w ankietach o ocenę sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie związków z polityką w 89-91 proc. wskazali, że są one bardziej zależne od wpływów politycznych, niż za poprzedniego ministra sprawiedliwości.

W ocenie zdecydowanej większości ankietowanych – 85 proc. – pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest nadal prof. Małgorzata Gersdorf. 9 proc. uważa, że przeszła ona w stan spoczynku 4 lipca.

61 proc. jest zdania, że nie mają zastosowania przepisy o przejściu w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. 26 uważa, że te przepisy obowiązują, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zdecydowana większość (90 proc.) ankietowanych pytana, jak ocenia przyszłość polskiego sądownictwa w zakresie niezależności po ostatnich reformach obecnego rządu uważa, że jest ona zagrożona; 3 proc. mówi o zwiększeniu niezależności sądów, a 6 proc. – że nic się w tej sprawie nie zmienia.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes