Zawód – adwokat

Iustitia: Nie ma KRS, ponieważ Maciej Nawacki nie zebrał wymaganej liczby 25 podpisów sędziów

&lt![CDATA[

Na jego liście widnieje 28 podpisów, w tym jego własny, a przed formalnym przekazaniem listy Marszałkowi Sejmu 5 sędziów z listy złożyło oświadczenia o wycofaniu poparcia.

Po prawie 2 latach od uchwały Sejmu, Kancelaria Sejmu ujawniła listy sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Maciej Nawacki uzyskał poparcie 22 sędziów, zamiast wymaganej liczby 25 sędziów. W tej sytuacji Maciej Nawacki nie mógł być skutecznie zgłoszony jako kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa, a tym samym wybór wszystkich 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, objętych jedną uchwałą Sejmu, jest wadliwy.

Jak dalej wskazuje „Iustitia” należy stwierdzić, że w takiej sytuacji Krajowa Rada Sądownictwa nie ukonstytuowała się.

Stowarzyszenie przypomniało również,  że w związku z czynnościami procesowymi, których celem było zapoznanie się z ww. listami sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn został przez Macieja Nawackiego odsunięty od orzekania i prawdopodobnie będzie mu wypłacane tylko 60 % należnego wynagrodzenia.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes