Zawód – adwokat

Istotne wydatki rozliczamy w czasie

Jednostka otrzymała kredyt. Jak powinniśmy ujmować polisę ubezpieczeniową stanowiącą zabezpieczenie przyznanego kredytu zapłaconą z góry za cały rok, a także odsetki pobrane z góry za cały okres kredytowania? Chodzi też o ewidencję prowizji potrąconej z góry od kredytu.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes