Zawód – adwokat

Gorączka legislacyjna, czyli o słabościach polskiego ustawodawstwa

&lt![CDATA[

WEI oraz Nowa Konfederacja w opublikowanym raporcie autorstwa dr
Agnieszki Dudzińskiej „Gorączka legislacyjna – zespół objawów” zwracają
uwagę na słabość polskiego ustawodawstwa oraz proponuje sposoby
leczenia, które skupią się na przyczynach, a nie samych symptomach.

Żeby zobrazować skalę zjawiska, dobrze odwołać się do oficjalnych danych sejmowych. W latach 1997-2015 Sejm uchwalił 3622 ustawy, a więc średnio uchwalano około dwustu ustaw rocznie. Polska nadprodukcja ustaw przekłada się na liczbę i obszerność przepisów wchodzących w danym okresie w życie. Nie wynika to z samej wielkości naszego kraju, bowiem dla 83-milionowych Niemiec wskaźnik zmienności prawa jest przeszło 20 razy niższy niż u nas. Dużej liczby ustaw nie można też tłumaczyć transformacją ustrojową, bowiem wskaźniki plasują nas daleko przed innymi krajami regionu, które podobnie jak Polska musiały dostosować się do zmiany ustroju politycznego i gospodarczego, a także do wymogów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes