Zawód – adwokat

Gdy spóźnisz się z deklaracją spadkową

W życiu pewne są tylko dwie kwestie: śmierć i podatki. Taka maksyma znana jest każdemu. W przypadku obowiązku zapłacenia podatku od spadków i darowizn można uniknąć zapłacenia podatku w określonym przypadku i po spełnieniu określonych warunków. Istotne jest kto komu darowiznę lub spadek przekazuje, po drugie jaka jest jego wartość. Przepisy podatkowe w tej kwestii dzielą podatników na kilka grup, dla których przewidziane są pięcioletnie limity kwotowe. W tym miejscu skupię się na tzw. grupie zerowej tj. najbliższej rodzinie (małżonek, małżonka, dziecko, wnuk, rodzic, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha). Ta grupa może skorzystać z wyjątkowego zwolnienia od spadku i darowizn po spełnieniu następujących warunków: zgłoszenie otrzymania darowizny lub spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek lub przekazem pocztowym.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes