Zawód – adwokat

Forum Współpracy Sędziów potępia "fundamentalne uchybienia proceduralne" dotyczące TK

„Wyznaczenie do orzekania w tej sprawie oraz niewyłączenie od udziału w niej dwóch osób, których statusu miało w jednym z punktów bezpośrednio dotyczyć rozstrzygnięcie, pozostawało w sprzeczności z unormowaniami nakazującymi wyłączenie od rozpoznawania sprawy osób, co do których bezstronności zachodzą wątpliwości” – czytamy w uchwale zamieszczonej na twitterze rzecznika KRS.

Według FWS „zignorowanie tej formalnej gwarancji obiektywności osób zasiadających w składzie orzekającym spowodowało, w powszechnym odczuciu, naruszenie reguły przyjmowanej od czasów rzymskich w każdym cywilizowanym porządku prawnym, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie” – podkreślono.

W opinii FWS takiego procedowania „nie da się pogodzić” z ujętą w art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej zasadą „działania organów władzy publicznej w granicach prawa”, będącą jednym z „filarów funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego”. Tym samym, zdaniem FWS, „podważono autorytet” Trybunału Konstytucyjnego i „osłabiono zaufanie” obywateli do organów wymiaru sprawiedliwości. „Ponadto w ten sposób potwierdzenie znalazły pojawiające się w debacie publicznej tezy o politycznej dyspozycyjności sędziów wybranych do Trybunału przez Sejm obecnej kadencji” – napisano.

Jak wskazał PAP rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego Robert Lubański, uchwała Forum Współpracy Sędziów z 5 stycznia 2018 r. w sprawie Trybunału Konstytucyjnego „ma charakter wyłącznie polityczny” i nie ma żadnego związku z troską o zachowanie praworządności w Rzeczypospolitej, „troską, która powinna charakteryzować każdego sędziego”. „Przeciwnie – to zwykła publicystyczna manipulacja i to niebezpieczna, bo podważająca zasady funkcjonowania państwa prawa” – podkreślił.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes