Zawód – adwokat

Egzekucja długu z nieruchomości dłużnika.

Kiedy następuje egzekucja długu z nieruchomości?

Egzekucja długu z nieruchomości dłużnika to niezwykle przykry dla niego proces. W wielu przypadkach jest jednak konieczny aby wierzyciel mógł odzyskać swoje należności. Egzekucja z nieruchomości jest przymusowa. To znaczy, że pożyczkobiorca nie może się jej sprzeciwić. Jest zmuszony do wzięcia udziału w procesie i odstąpieniu danej nieruchomości w zamian z zaciągnięty dług.

W przepisach prawa cywilnego zapisana jest cała procedura egzekucji z nieruchomości, jej warunki, zasady itp. Doktryna zakłada jej pięć głównych etapów. Są nimi: 1) zajęcie nieruchomości, 2) opis i jej oszacowanie, 3) publiczne obwieszczenie o licytacji, 4) licytacja wraz z przybiciem, 5) podział sumy uzyskanej z egzekucji – kwoty ze sprzedaży nieruchomości na licytacji.

Zająć nieruchomość może tylko komornik sądowy na wyraźny wniosek wierzyciela i postanowienie właściwego sądu. Rozpoczyna się ono od wezwania dłużnika do spłaty zobowiązania do 14 dni. W tym samym czasie dostarcza do sądu prowadzącego sprawę księgę wieczystą danej nieruchomości wraz z wnioskiem o dokonanie w niej zapisu, że wszczęto egzekucję. Formalne zajęcie nieruchomości następuje w chwili doręczenia wezwania dłużnikowi lub przy złożeniu wpisu w księdze wieczystej. Pozostaje jednak ona czasowo w zarządzie dłużnika.

Komornik, opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje na wniosek wierzyciela. Ma on formę protokołu, a wykonywany jest przez powołanego przez komornika biegłego mającego uprawnienia do szacowania nieruchomości. Uprawomocnia się w trakcie dwóch tygodni. Po tym czasie komornik musi ustalić termin licytacji. To ogłoszenie ma postać publicznego obwieszczenia i zawiera takie dane jak: podstawowe informacje o dłużniku i nieruchomości, czas, miejsce licytacji, suma oszacowania i cena wywołania. Licytacja ma charakter publiczny. Jest na niej obecny i nadzoruje ją sędzia.

Wstrzymanie egzekucji - pismo procesowe

_______ Wstrzymanie egzekucji długu _______

Na pierwszej licytacji, która nie musi być jedyna, cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż  trzy czwarte sumy oszacowania. Wyznaczenie przez komornika drugiej licytacji jest równoznaczne z obniżeniem ceny wywołania na dwie trzecie sumy oszacowania. W razie niepowodzenia sprzedaży na drugiej licytacji postępowanie zostaje umorzone, a rozpoczęcie nowej egzekucji możne być dokonane po upłynięciu pół roku od drugiej licytacji.

Postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta następuje gdy nieruchomość znajdzie nabywcę w drodze licytacji. Jest nią osoba oferująca najwyższą cenę. Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Konsekwencją nabycia i zapłaty za nieruchomość przez jej nowego właściciela jest podział uzyskanej kwoty pomiędzy wierzycielami gdy jest ich więcej niż jeden. Planu podziału dokonuje komornik, a wierzyciele mogą wnieść przeciwko niemu zarzuty. Jeżeli następuje zgoda to zostaje zakończony proces egzekucji z nieruchomości.

Jak wyżej opisano cała procedura egzekucji z nieruchomości jest skomplikowana i wymaga długiego czasu. Ponadto niesie ze sobą pewne koszty, które ponosi również wierzyciel. Jest jednak czasem jedynym skutecznym sposobem na odzyskanie przez wierzyciela jego należności. Wartość nieruchomości oraz liczba wierzycieli decydują czy wierzytelność zostaje zwrócona w całości czy tylko częściowo.

 

 

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes