Zawód – adwokat

ECRIS: Więcej wiedzy o skazanych w UE

&lt![CDATA[

We wtorek Rada Europejska formalnie przyjęła pakiet regulacji zawierających dyrektywę w sprawie ECRIS, co kończy proces legislacyjny w tej sprawie. Nowe przepisy określają zasady tworzenia systemu i wskazują dane, które powinny być w nim dostępne. Baza ma zawierać informacje potrzebne do identyfikacji osoby, także jeśli pochodzi z państwa trzeciego lub posiada podwójne obywatelstwo – unijne i pozaunijne. ECRIS istnieje od 2012 r. i umożliwia efektywną wymianę informacji dotyczących rejestru skazanych między państwami członkowskimi. Dziś każde państwo przechowuje oddzielnie informacje o swoich obywatelach.

Wymiana danych o osobach z państw trzecich jest obecnie możliwa, nie ma jednak wspólnej europejskiej procedury lub mechanizmu, który pozwalałby robić to skutecznie. Każde państwo ma bowiem tylko informację o tych cudzoziemcach, którzy zostali zatrzymani na jego terenie. Aby więc zyskać pełną historię kryminalną danej osoby, trzeba składać zapytania do wszystkich państw członkowskich z osobna. 

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes