Zawód – adwokat

Droga konieczna przez zabytek bez pozwolenia

Sąd Najwyższy zajął się problemem prawnym wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej, złożonego w dość nietypowych okolicznościach faktycznych. Droga miała przebiegać przez zespół urbanistyczny znajdujący się w mieście T. (woj. małopolskie), wpisany do rejestru zabytków. Normalny ruch odbywał się po niej od ponad 100 lat, aż do 2013 r., kiedy to obecny właściciel jednej z nieruchomości znajdujących się w zabytkowym kwartale zamknął bramę, uniemożliwiając dojazd do kilku domów położonych dalej.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes