Zawód – adwokat

Do końca tygodnia publikacja obwieszczenia o 6 wolnych stanowiskach sędziów SN

&lt![CDATA[

W wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji jako najpóźniejszą datę ogłoszenia obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN podano 12 lipca br.

Izba Dyscyplinarna SN – podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – została utworzona na mocy nowej ustawy o SN obowiązującej od kwietnia zeszłego roku. W końcu czerwca ub.r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN – do objęcia były łącznie 44 wakaty sędziowskie – w tym 16 w nowej Izbie Dyscyplinarnej.

Na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło wtedy blisko 100 kandydatur, niektóre zostały później wycofane. Zespół Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchał latem ub.r. 63 osoby. W sierpniu zeszłego roku KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie na sędziów Izby Dyscyplinarnej 12 spośród tych kandydatów.

We wrześniu 2018 r. prezydent Andrzej Duda powołał – spośród tej 12 – 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej. Byli to: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert. Z kolei w lutym br. prezydent powołał sędziego Przesławskiego na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej.

Po poprzednim naborze sześć stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej SN pozostaje nieobsadzonych. „Chodzi o dopełnienie Izby Dyscyplinarnej. Projekt tego obwieszczenia trafił wcześniej do zaopiniowania przez prezesa Izby Dyscyplinarnej” – powiedział w poniedziałek PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes