Zawód – adwokat

Dlaczego SN odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne? Sędzia Laskowski wyjaśnia

Tak trzech sędziów SN rozstrzygnęło kwestię pytania Sądu Apelacyjnego w Warszawie z lutego br. w sprawie umocowania sędzi Przyłębskiej „do dokonywania czynności za prezesa TK, jako stronę albo uczestnika postępowania cywilnego” oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sąd powszechny.

Sprawa miała swój początek, gdy w 2016 r. Andrzej Rzepliński – jako ówczesny prezes TK – wniósł o udzielenie przez sąd, w myśl prawa cywilnego, tzw. zabezpieczenia pozwu poprzez nakazanie sędziom TK, wybranym przez Sejm w grudniu 2015 r. (Mariuszowi Muszyńskiemu, Henrykowi Ciochowi i Lechowi Morawskiemu) powstrzymania się od orzekania w TK – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia swego zapowiadanego pozwu w tej sprawie.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes