Zawód – adwokat

Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów

&lt![CDATA[

O tym, co stanie się ze zgromadzonym majątkiem po śmierci, decyduje przede wszystkim jego właściciel. Aby mieć wpływ na to, kto i w jakiej części będzie po nim dziedziczył, powinien sporządzić ważny testament, w którym może zawrzeć odpowiednie zapisy i polecenia, a także wydziedziczyć tych bliskich, którzy jego zdaniem nie powinni z ważnych powodów otrzymać żadnego przysporzenia. Testament może zostać sporządzony w różnych formach, ale każda z nich musi spełniać wymogi określone w prawie spadkowym.

Ochrona przed długami

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że od 18 października 2015 r. prawo lepiej chroni przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi zmarłego. Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy nie złoży odpowiedniego oświadczenia, jest uznawany za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania zmarłego do wartości otrzymanego po nim majątku. Wcześniej spadkobierca, który nie wypowiedział się na temat sposobu przyjęcia spadku, przyjmował go ze wszystkimi długami zmarłego.

Uśpione rachunki

Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. zmiany w prawie bankowym uregulowały jednoznacznie problem tzw. uśpionych rachunków, o których istnieniu nie wiedzieli często bliscy zmarłego, ułatwiając dostęp do istotnych informacji o zasobach pieniężnych pozostawionych na kontach, co w konsekwencji ograniczyło kłopoty z odzyskaniem tego rodzaju spadku.

Jednym z problemów jest szybsza sprzedaż odziedziczonych mieszkań bez podatku. Od 1 stycznia 2019 r. zdecydowana część właścicieli odziedziczonych mieszkań lub działek nie musi czekać 5 lat, by sprzedać je i uniknąć obowiązku zapłaty podatku. Zmienione przepisy podatkowe wprowadzają nowy sposób obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez konsekwencji podatkowych. Pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, liczy się teraz od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie dnia jego śmierci.

Podatek z mieszkania ze spadku

Nowe przepisy podatkowe przewidują, że pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, liczy się od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Przykładowo osoba, która w 2019 r. odziedziczy dom kupiony przez jego rodzica w 2000 r., może sprzedać go od razu, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na dowolne cele. Nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Według poprzednio obowiązujących przepisów na taką możliwość musiałaby czekać aż do 2025 r.

Dziedziczenie ustawowe, testamenty, odpowiedzialność za długi spadkowe, szybsza sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku, dysponowanie środkami na rachunku bankowym, czy nowe zasady prowadzenia firmy po
śmierci właściciela – to tylko część tematów poruszanych w publikacji Darowizny,
testamenty, spadki po zmianach przepisów. Sprawdź, kto musi zapłacić
podatek od dziedziczonej nieruchomości >>>>

Książka wyjaśnia też, nowe zasady prowadzenia małych firm po śmierci przedsiębiorcy.

Sukcesja

Od 25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nieznane dotąd w polskim
prawie regulacje prawne pozwalają na zachowanie ciągłości funkcjonowania
mniejszych, rodzinnych firm po śmierci przedsiębiorcy. Przewidują, że
pozostawionym w spadku biznesem może od razu kierować wskazana przez
zmarłego osoba. Do czasu zakończenia procedur spadkowych firma może
funkcjonować w obrocie prawnym, zatrudniać pracowników i realizować
wcześniej zawarte kontrakty. Nowe przepisy dotyczą ponad 2 mln
przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.

Porusza zagadnienia:

trudności po śmierci przedsiębiorcy, instytucji zarządcy sukcesyjnegopowołania zarządcyuprawnień spadkobiercówczasu na powołanie przedsiębiorstwa w spadkustatusu zarządcypodział zyskówciągłości zawartych umówodpowiedzialność za zobowiązaniazachowania ciągłości umów pracowniczych wglądu do rachunku bankowegoustania zarządu sukcesyjnegowygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes