Zawód – adwokat

Czy dorobek artystyczny Beaty Kozidrak mógł wpłynąć na wymiar kary? O okolicznościach łagodzących w wyroku karnym [OPINIA]

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w dniu 4 maja 2022 roku skazał Beatę Kozidrak za popełnienie czynu z art. 178a § 1 k.k., czyli za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Duże poruszenie na rozmaitych forach internetowych oraz w mediach społecznościowych wywołało przyjęcie przez sąd, że okolicznością łagodzącą wpływającą na wymiar kary wymierzonej Beacie Kozidrak jest jej niekwestionowany dorobek artystyczny oraz zasługi dla polskiej muzyki i kultury.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes