Zawód – adwokat

Czerwona nota Interpolu nie dopuszcza aresztu po skazaniu w innym państwie

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że aresztowanie osoby ściganej przez Interpol w którymś z państw należących do strefy Schengen na wniosek państwa trzeciego jest możliwe, chyba że wcześniej została już ona skazana za te same czyny w którymś z państw Unii.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes