Zawód – adwokat

"Będę szczera, pragnę zemsty. Arogancja tej władzy po prostu tak irytuje". Nie będzie dyscyplinarki dla sędzi NSA Ireny Kamińskiej

&lt![CDATA[

Chodzi o wypowiedź z połowy stycznia br. podczas konferencji „Jak przywrócić państwo prawa”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Sędzia Kamińska mówiła wtedy m.in.: „Będę szczera, pragnę zemsty. Dlatego, że mnie arogancja tej władzy, ta bezczelność, to lekceważenie po prostu tak irytuje, że ja pragnę zemsty” oraz „w ramach obowiązującej konstytucji i tego, co da się z niej wyinterpretować, można bardzo wiele rzeczy naprawić”.

Postępowanie dyscyplinarne w sprawie tej wypowiedzi zostało wszczęte przez rzecznika dyscyplinarnego NSA w marcu. W środę wydział informacji sądowej NSA poinformował PAP, że „w sprawie Ireny Kamińskiej rzecznik dyscyplinarny NSA postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. umorzył postępowanie”.

W styczniu niedługo po konferencji Fundacji Batorego stanowisko w sprawie wypowiedzi sędzi Kamińskiej zajęła Krajowa Rada Sądownictwa. Rada wystąpiła wówczas do rzecznika dyscyplinarnego NSA o przeprowadzenie pełnego postępowania dyscyplinarnego zakończonego wnioskiem o ukaranie sędzi w związku z jej publiczną wypowiedzią.

KRS zaznaczyła, że „jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej jest prezentowanie przez sędziego odpowiedniego poziomu moralno-etycznego”. „Sędzia, jak każdy obywatel, ma prawo do posiadania własnych przekonań polityczno-ideowych, do wyznawania religii lub do bezwyznaniowości, lecz nie może czynić z tego okoliczności wpływającej na sprawowanie urzędu” – podkreśliła Rada.

W styczniu ub.r. sędzia Kamińska na własny wniosek przeszła w stan spoczynku. W rozmowie z PAP wyraziła przekonanie, że jej wypowiedź nie daje podstaw do wszczęcia wobec niej postępowania dyscyplinarnego.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes