Zawód – adwokat

Sąd w Hadze: Holandia musi pomóc w repatriacji dzieci bojowniczek ISIS

&lt![CDATA[ Do sądu zwrócił się prawnik 23 kobiet, które prosiły, by Holandia repatriowała je oraz ich 56 dzieci z obozu Al-Hol, na północy Syrii. Według adwokata żyją one w „opłakanych warunkach”. Sędzia orzekł, że kobiety te nie muszą być przez Holandię repatriowane, ale państwo musi podjąć „wszelkie możliwe wysiłki”, by ich dzieci poniżej 12. roku życia, które mają holenderskie...

Chcesz poszukiwać skarbów? Musisz mieć pozwolenie

&lt![CDATA[ Samo posiadanie wykrywacza metali lub innego podobnego urządzenia służącego do poszukiwań nie wymaga pozwolenia. Urzędową zgodę trzeba uzyskać dopiero jeśli chcemy wykrywkę użyć do poszukiwań przedmiotów zabytkowych. I tu pojawia się pierwsza trudność. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje zabytek jako „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub...

Zgubiłeś dowód osobisty? Może zamiast unieważnić, warto go „zawiesić”

&lt![CDATA[ Utratę dowodu lub uszkodzenie dokumentu można zgłosić w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a za granicą – osobiście, listownie lub faksem – w konsulacie. Już samo zgłoszenie skradzionego, zagubionego dowodu na policji wystarczy do jego unieważnienia i chroni nas przed bezprawnym użyciem osób trzecich. Unieważnienie Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić każdy, kto...

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej: Co się zmieniło w zakresie wynalazków (patentów)

&lt![CDATA[ Co jest, a co nie jest wynalazkiem? W szczególności doprecyzowano szereg rozwiązań, które w rozumieniu art. 28 ustawy nie są wynalazkami. Dotychczas za wynalazki nie uważano w szczególności odkryć, teorii naukowych (np. teorii względności Einsteina) i metod matematycznych (np. metoda szyfrowania), wytworów o charakterze jedynie estetycznym (np. wazon z motywem kwiatowym), planów, zasad i metod...

Nowelizacja k.p.c.: Powraca czasowe ograniczenie w zgłaszaniu twierdzeń i dowodów (prekluzja dowodowa)

&lt![CDATA[ Postulat szybszego prowadzenia sporów sądowych został przez ustawodawcę wdrożony także w ramach procedury odwoławczej – zarówno apelacyjnej, jak i zażaleniowej – oraz przedprocesowego zabezpieczania roszczeń. Największym utrudnieniem dla uczestników postępowania pod nowymi regułami będzie – w zakresie wykazywania swoich racji – prekluzja dowodowa. Oznacza ona nałożenie na strony limitów czasowych...

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes