Zawód – adwokat

Czy na dziecko które ukończy 18 lat trzeba dalej płacić alimenty?

&lt![CDATA[ Czy to oznacza, że jeśli dziecko podejmie pracę nie muszę płacić alimentów?Nie zawsze podjęcie pracy przez dziecko oznacza, że jest ono w stanie utrzymywać się z własnego majątku czy wynagrodzenia. Zazwyczaj tuż po ukończeniu szkoły dziecko nie jest w stanie podjąć na tyle dobrze płatnej pracy, aby mogło to uchylić obowiązek świadczenia. Warto dodać, że pensja w wysokości wynagrodzenia minimalnego...

"Strefa wolna od LGBT". Czy prokuratura zajmie się naklejkami "Gazety Polskiej"?

&lt![CDATA[ Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie w piątek złożył już do warszawskiej prokuratury wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Jak polityk uargumentował swój wniosek? Powołał się na art. 32 Konstytucji RP, który mówi, że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. – Sformułowanie »Strefa wolna...

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?

&lt![CDATA[ Termin w dniachLicząc termin, określony w dniach, płynący od danego zdarzenia należy pamiętać, że tego dnia nie uwzględnia się – pierwszym dniem terminu jest dzień następny. Termin kończy się z upływemostatniego dnia. Termin w tygodniachJeśli termin określony jest w tygodniach, upływa z dniem, który nazwą odpowiada dniowi początkowemu. Np. otrzymano list w poniedziałek o godzinie 12:00, pierwszym...

Udoskonalenie modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur. Sejm zmienił przepisy

&lt![CDATA[ Za nowelizacją głosowało 416 posłów, przeciw był jeden poseł, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań...

Sprawa sędziego Zaradkiewicza: Małgorzata Gersdorf prosi RPO o interwencję

&lt![CDATA[ Chodzi o cztery pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego, które sędzia Izby Cywilnej SN Kamil Zaradkiewicz sformułował 1 lipca. Pytania dotyczą powołań sędziów do SN na podstawie uchwał poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa oraz uprawnień do pełnienia funkcji I prezesa i prezesów SN przez takich sędziów. Ponadto w postanowieniu o sformułowaniu pytań zawnioskowano jednocześnie o wstrzymanie do...

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes