Zawód – adwokat

Dlaczego warto czekać na odpowiedź TSUE?

&lt![CDATA[ Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powyższy przepis reguluje fakultatywną podstawę zawieszenia postępowania w sytuacji, gdy sąd uzna, iż rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie zależy m. in. od wyniku...

SN uwzględnił skargę nadzwyczajną RPO dot. dziedziczenia długów przez adoptowane dziecko

&lt![CDATA[ Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Sprawa rozpoznana w środę była drugą ze skarg nadzwyczajnych wniesionych przez RPO – trafiła do SN w listopadzie zeszłego roku. SN po rozpoznaniu sprawy na...

Zbigniew Ziobro: Podjąłem decyzję, żeby wycofać zmianę w Kodeksie karnym dot. art. 212

&lt![CDATA[ „W geście szacunku dla tej dyskusji, która się przetoczyła i rozumiejąc pewne emocje, które są w tej sprawie podjąłem decyzję o wycofaniu, żeby jakichkolwiek zmian tam nie wprowadzać i chciałbym, by doszło do takiego spotkania, naszej rozmowy, bo sprawa wymaga głębszej dyskusji, nie jest zero-jedynkowa” – powiedział podczas środowej konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew...

Zmiana regulaminu SN: Kolegium SN negatywnie o prezydenckim projekcie

&lt![CDATA[ Prezydencki projekt zmiany rozporządzenia – Regulamin Sądu Najwyższego wpłynął do SN na przełomie kwietnia i maja. Zgodnie z przepisami prezydent ustala w tym regulaminie m.in. liczbę stanowisk sędziowskich w SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN. Według projektu liczba stanowisk sędziego SN miałaby zostać zwiększona ze 120 do 125. „Jedno stanowisko sędziowskie miałoby przybyć w Izbie...

RPO o noweli Kodeksu karnego: Ogranicza swobodę sądów i wolność słowa

&lt![CDATA[ Rzecznik podkreślił też, że pod pretekstem zmiany katalogu kar zaostrzono kary za wiele przestępstw, bez wykazania potrzeby tych zmian. Zaznaczył przy tym, że w świetle policyjnych danych statystycznych od 10 lat przestępczość w Polsce spada. „Tymczasem lepszy skutek odstraszający ma kara łagodniejsza, lecz nieuchronna niż surowsza, na której uniknięcie liczy sprawca” – dodał....

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes