Zawód – adwokat

Rozwód a kontakty z dzieckiem. Matka szukająca kruczków prawnych niewiele wskóra

Rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem nie może utrudniać kontaktów drugiemu rodzicowi, powołując się na brak wyraźnego zapisu o egzekwowaniu jego obowiązków w ugodzie sądowej. To sedno jednej z najnowszych uchwał Sądu Najwyższego. Source: Gazeta...

Czy dorobek artystyczny Beaty Kozidrak mógł wpłynąć na wymiar kary? O okolicznościach łagodzących w wyroku karnym [OPINIA]

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w dniu 4 maja 2022 roku skazał Beatę Kozidrak za popełnienie czynu z art. 178a § 1 k.k., czyli za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Duże poruszenie na rozmaitych forach internetowych oraz w mediach społecznościowych wywołało przyjęcie przez sąd, że okolicznością łagodzącą wpływającą na wymiar kary wymierzonej Beacie Kozidrak jest jej niekwestionowany...

Sprawa o mieszkanie lokatorskie jest sprawą majątkową

To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Source: Gazeta prawna

Opłata za złożenie broni do depozytu. Naliczyć ją można tylko za okres przechowywania

Przy ustalaniu wysokości opłaty za złożenie broni do depozytu, znaczenie ma czas, kiedy prawo własności broni faktycznie przeszło na Skarb Państwa, nie kiedy doszło do zniszczenia egzemplarza – stwierdził w wyroku WSA w Poznaniu. Source: Gazeta...

Opieka nad dzieckiem w razie wypadku lub choroby rodzica

Na pytania dotyczące m.in. konieczności przejęcia opieki przez drugiego rodzica, obniżenia alimentów w czasie pandemii, decyzji o szczepieniu dziecka – odpowiada mec. Elżbieta Kosińska van den Berg. Source: Gazeta prawna

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes