Zawód – adwokat

Prezydencki projekt zmian w Konstytucji: Zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci

&lt![CDATA[ W poniedziałek do Sejmu trafił prezydencki projekt zmiany konstytucji zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt przewiduje, że w art. 72 konstytucji po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Przysposobić można dziecko, tylko dla jego dobra. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Zakazane jest przysposobienie przez osobę...

RPO: Brak kontroli sądowej nad procesem nominacyjnym do Sądu Najwyższego budzi poważne wątpliwości

&lt![CDATA[ Chodzi o pytania prejudycjalne, które w 2018 r. wystosował Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd ten zadał je, rozpatrując odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Odwołania te złożyli do NSA kandydaci, którzy w sierpniu 2018 r. nie uzyskali rekomendacji Rady. Jak podkreślono na stronie RPO, Rzecznik jest uczestnikiem sprawy prejudycjalnej i...

Co to jest kara umowna i jakie są jej rodzaje?

&lt![CDATA[ Kara umowna jest to zapłata określonej sumy, którą można zastrzec w umowie jako formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę tej kary, czyli nie jest tu dopuszczalny wybór pomiędzy wykonaniem zobowiązania a zapłatą określonej sumy. W razie niewykonania zobowiązania lub...

Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?

&lt![CDATA[ Intercyza to nie tylko rozdzielność Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią majątku wspólnego. Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy. Warto w tym miejscu...

Andrzej Duda przedstawi projekt zmian w konstytucji wykluczający adopcję dziecka przez osobę w związku jednopłciowym

&lt![CDATA[ Ubiegający się o reelekcję prezydent w sobotę podczas konferencji prasowej na placu zabaw w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) podkreślił, że dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie. „O czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale – w tym aspekcie – wymagają one dopracowania” – zauważył. Jak dodał, szczególnej ochronie państwa podlegają dzieci, kiedy rodzice są...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes