Zawód – adwokat

PK: Nastąpił lawinowy napływ nowych spraw do prokuratury

&lt![CDATA[ W ten sposób rzeczniczka PK odniosła się do poniedziałkowego artykułu „Gazety Wyborczej” pt. „Prokuratura działa coraz wolniej”. „GW” podała, że rok 2018 przyniósł rekordowy wzrost spraw niezałatwionych i długotrwałych w prokuraturze. „+Katastrofa+ takie słowo najczęściej słyszymy z ust prokuratorów, którym pokazujemy najnowsze dane obrazujące sposób pracy...

Przetarg ograniczony i nieograniczony. Czym sie różnią? Co warto o nich wiedzieć?

&lt![CDATA[ Przetarg nieograniczony – podstawyW przetargu nieograniczonym istnieje zasada, że wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty. Jeśli chcemy przystąpić do tej procedury, ogłoszeń o zamówieniu powinniśmy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oczywiście to, w jakim z wymienionych źródle ukażą się ogłoszenia, zależy od wartości...

Umowa sprzedaży samochodu 2019. Co trzeba wiedzieć? [WZÓR UMOWY]

&lt![CDATA[ Umowa sprzedaży samochodu to wedle przepisów prawa nic innego jak typowa umowa sprzedaży, która jest uregulowana szeregiem obowiązków po stronie zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Zgodnie z artykułem 535 Kodeksu cywilnego (skrót: kc) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić...

Hermeliński o sędziach pokoju: W składzie będzie listonosz, drwal, kierowca czy lekarz. To nie są prawnicy i to nie jest sąd

&lt![CDATA[ „Rzeczpospolita” podała w środę, że ministerstwo sprawiedliwości przechodzi do drugiego etapu reformy sądownictwa. Według gazety, mają zniknąć sądy apelacyjne, zostaną okręgowe i regionalne; ma pojawić się wspólny dla wszystkich sędziów urząd: sędzia sądu powszechnego z ujednoliconą pensją. „Rz” podała też, że „drobnymi sprawami karnymi mieliby się zająć sędziowie...

Będzie wyrok w sprawie kar za odmowę usługi ze względu na światopogląd

&lt![CDATA[ Wniosek do TK w grudniu 2017 r. skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. „Wolność sumienia gwarantowana w konstytucji to wartość nadrzędna. Nie wolno nikogo zmuszać, by postępował wbrew własnemu sumieniu i przekonaniom, a tym bardziej za to karać” – mówił wtedy PAP Ziobro. We wniosku do TK zaskarżony został art. 138 Kodeksu wykroczeń, mówiący, że „kto, zajmując się...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes