Zawód – adwokat

Rząd przyjął projekt ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

&lt![CDATA[ Jak zaznaczyło CIR, chodzi o długi publicznoprawe, takie jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne. Według CIR najważniejsze zmiany będą dotyczyć trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego; wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego,...

Do KRS wpłynęły pierwsze dwie kandydatury na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN

&lt![CDATA[ W Izbie Dyscyplinarnej SN pozostaje sześć nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. Termin na zgłoszenie kandydatur na te wakaty upływa 11 sierpnia. Nabór na sędziów SN został zainicjowany 11 lipca publikacją w Monitorze Polskim obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o sześciu wolnych stanowiskach sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN. Konkurs ten jest związany z wolnymi miejscami w tej izbie, których...

W jakim zakresie służby interesują się obywatelem? Oto inwigilacyjne El Dorado

&lt![CDATA[ Prokuratura krajowa przekonuje, że: „Liczba osób, w stosunku do których zarządzono kontrolę i utrwalenie rozmów lub kontrolę operacyjną w 2018 r., oscyluje na podobnym poziomie jak w roku 2017, przy czym liczba osób objętych kontrolą w 2018 r. w stosunku do 2017 r zmalała o ok. 10 proc.”. Z nadesłanego pisma dowiadujemy się również, że prokuratura powołała Wydział Nadzoru nad Czynnościami...

Wątpliwa komisja ds. pedofilii

&lt![CDATA[ Takie mogą być konsekwencje uchwalenia ustawy powołującej komisję ds. pedofilii, która ma badać przypadki wszelkich „nadużyć seksualnych” przeciwko małoletnim poniżej lat 15. Pojęcie nie zostało zdefiniowane, ale wydaje się być szersze niż przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z rozdziału XXV kodeksu karnego. Każdy będzie mógł zgłosić do komisji zawiadomienie o podejrzeniu...

Co z emeryturą i rentą po śmierci właściciela rachunku bankowego

&lt![CDATA[ Rodzina zmarłego nie powinna zakładać, że będzie mogła zatrzymać pieniądze omyłkowo przelane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie jest nienależne. Gdy ZUS dowie się o zgonie osoby objętej świadczeniem, wystąpi do banku z wnioskiem o zwrot niesłusznie przelanych pieniędzy (tj. za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy). ZUS nie tylko będzie mógł...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes