Zawód – adwokat

Aresztowanemu niewidomemu trzeba zapewnić właściwe warunki

Jeśli w areszcie nie wprowadzono żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a przebywający tam niewidomy był zdany na pomoc innych osadzonych, można mówić o poniżającym traktowaniu. Uznał tak Sąd Apelacyjny w Krakowie, który przyznał powodowi zadośćuczynienie w wysokości 10 tys. zł. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zostało niedawno opublikowane.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes