Zawód – adwokat

Aktualizacja opłaty rocznej za tereny kolejowe nie ma sensu

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy prezydentem miasta B. a pewną spółką o zmianę wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego kilkuhektarowej działki.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes